Projektowanie terenów zielonych

Nasza firma zajmuje się projektowaniem terenów rekreacyjnych, którymi są zarówno strefy zielone przy terenach usługowych, skwery w centrach miast, jak i boiska, skateparki i inne.

Projektowanie założeń parkowych zaczynamy od zapoznania się z terenem, by jak najlepiej zbudować od podstaw układ funkcjonalny projektowanego terenu, połączyć trakty piesze z istniejącymi,  dobrać charakter kompozycji do otaczającego terenu i zabudowań.

Projekt zawiera:

  • rzuty całości (skala zależne od potrzeb, wielkości terenu)
  • przekroje przez teren w celu pokazania rozmieszczenia sprzętów i warstw podłoża
  • detale (miejsca w terenie wymagające dodatkowych objaśnień)
  • wizualizacje terenu (jeżeli klient sobie tego zażyczy)