Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne dzielą się ze względu na przeznaczenie na jednorodzinne (domy wolnostojące, bliźniacze, szeregowe, atrialne) oraz wielorodzinne (klatkowe, korytarzowe, galeriowe, punktowe). W zależności od tego z jakim zadaniem zgłasza się do nas klient oferujemy odpowiedni zakres usług, od projektowania nowego budynku , poprzez dopasowanie nowej funkcji( np. zmianę użytkowania budynku z usługowego na mieszkalny), po projekty termomodernizacji i kolorystyk budynków już istniejących oraz adaptacje projektów gotowych.

W skład projektów wchodzi opracowanie architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, C.O.

Zajmujemy się również załatwianiem wszystkich formalności związanych z procesem projektowym,  tj. w razie potrzeby: wypełnianiem wniosków, zdobywaniem zaświadczeń, warunków i uzgodnień.

Zakres projektu określany jest zależnie od potrzeb.